MILIEU

 

       
Value Adding Growers: maatschappelijk verantwoord ondernemen
 
Bunnik Plants loopt voorop als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. We gebruiken restwarmte uit het industriële havengebied van Rotterdam voor de verwarming van onze kassen, en ook dragen we bij aan de afname van CO2-uitstoot uit dat gebied, door de CO2 uit rookgassen te hergebruiken voor onze planten. Daarbij recyclen we veel van onze grondstoffen, en rijden al onze vrachtwagens optimaal schoon (Euro 5). Ook bieden we werkgelegenheid aan mensen met cognitieve of functionele beperkingen, onder begeleiding.  
 
We zijn bezig met een aantal onderzoeksprojecten in het kader van duurzaamheid:
 
Bunnik Plants vervult een voortrekkersrol bij het AquaReUse project, een groot samenwerkingsverband tussen gemeenten, bedrijven en onderzoeksinstellingen in de Overbuurtsepolder. Het rioolwater afkomstig uit zo’n 100 hectare aan kassen wordt opgevangen en geleid naar een waterfabriek, die schoon water produceert. Dat water wordt door tuinbouwbedrijven in de regio opnieuw gebruikt voor de gewassen. Zo ontstaat een gesloten waterketen voor de regionale glastuinbouw. 
 
Bunnik Plants werkt samen met Wageningen Universiteit en Technokas aan een stroomproducerende kas. Het project test momenteel een volstrekt nieuw hoogtechnisch proces, waarbij enerzijds een optimaal lichtniveau wordt bereikt voor de gewassen, en anderzijds het overschot aan licht (tot zo’n 80%) efficiënt wordt opgevangen voor de
 
productie van elektriciteit enwarmte. We willen de sector vooruit helpen door zoveel mogelijk CO2-neutraal te produceren en zelfvoorzienend te worden met betrekking tot water en energie. 
 
Ten slotte heeft Bunnik Plants al jaren een ‘ambassadeursrol’ voor de tuinbouw in Nederland, zowel intern, in de vorm van stuurgroepen, commissies en denktanks, als extern. Wij brengen onze mooie, schone en interessante sector namelijk graag onder de aandacht bij een breed publiek, lokaal, nationaal en internationaal. Wij geven rondleidingen, stellen onze bedrijfsruimtes open voor publieke aangelegenheden, en bieden daarbij facilitaire en organisatorische ondersteuning.