MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bij Bunnik Plants zijn we dol op ondernemen: we houden van aanpakken en handen uit de mouwen. Tegelijkertijd zijn we begaan met onze omgeving: we vinden het belangrijk dat onze onderneming op welke manier dan ook, bijdraagt aan een betere wereld. We organiseren en steunen sociale initiatieven en we zijn altijd op zoek naar duurzame oplossingen, in de breedste zin van het woord.


De theorie in praktijk

Technologische ontwikkelingen zijn voor ons bedrijf van groot belang. Veel kennis halen we uit onze eigen ervaring, maar daarnaast kunnen we veel winst halen uit nieuwe theoretische inzichten. Om die reden werken wij veel en graag samen met de Wageningen Universiteit, welke o.a. een onderzoeksvestiging heeft in Bleiswijk. Samen met studenten, docenten en professoren halen we in verschillende projecten de theorie naar de praktijk. Hierdoor dragen we niet alleen een bijdrage aan onze eigen onderneming, maar aan de ontwikkeling van de gehele tuinbouwsector.

Restwarmte en OCAP

Een voorbeeld van een duurzame oplossing is het project OCAP, waarvoor Koningin Beatrix in 2005 op onze toenmalig nieuwe locatie Bunnik Plants 3, het startsein gaf. Met de OCAP wordt de CO2, die in het Rotterdamse havengebied op grote schaal uitgestoten wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen, via een grote pijpleiding vervoerd naar onze kassen. Wij hebben die CO2 hard nodig om de planten goed te laten groeien. Hierdoor hoeven wij als kweker in de zomer onze ketel niet te stoken om via verbranding CO2 te produceren en tegelijkertijd helpen we de industrie haar CO2-uitstoot te verlagen. Op eenzelfde manier wordt de restwarmte uit Rotterdam vervoerd en in onze kassen gebruikt.
 

AquaReUse

Ook vervullen we een voortrekkersrol bij het AquaReUse project: een groot samenwerkingsverband tussen gemeenten, bedrijven en onderzoeksinstellingen in de Overbuurtsepolder bij Bleiswijk. Het rioolwater afkomstig uit zo’n 100 hectare aan kassen wordt opgevangen en geleid naar een waterfabriek, waar het water op biologische wijze gezuiverd wordt. Het schone water wordt door tuinbouwbedrijven in de regio opnieuw gebruikt voor de gewassen, waardoor een gesloten watersysteem ontstaat.
 

Oog voor mensen

Met duurzame oplossingen willen we een bijdrage leveren aan het milieu, maar ook aan de maatschappij. Vanuit dat oogpunt hebben we jarenlang samengewerkt met verschillende instanties uit de omgeving om mensen met een beperking een arbeidsplaats aan te bieden. Toen dat initiatief in 2013 ten einde kwam, zijn we samen met uitzendbureau Veldwerk een project gestart waarbij langdurig werklozen uit de gemeenten Lansingerland en Rotterdam aan werk geholpen worden. Op deze manier kunnen mensen uit de bijstand weer wennen op de arbeidsmarkt en daarmee ook hun kansen op een vaste baan vergroten.
 

Een ambassadeur voor de tuinbouw

Ten slotte heeft Bunnik Plants al jaren een ambassadeursrol voor de tuinbouw in Nederland, zowel in de vorm van kennisdeling in stuurgroepen, commissies en denktanks, alsook door het uitdragen van de ontwikkelingen in de tuinbouw naar buiten toe. Wij brengen onze mooie, schone en interessante sector namelijk graag onder de aandacht bij een breed publiek; lokaal, nationaal en internationaal. Wij geven rondleidingen, stellen onze bedrijfsruimtes open voor publieke aangelegenheden, en bieden daarbij facilitaire en organisatorische ondersteuning.